ข่าวสาร >> การสร้างความตระหนัก information security awareness


 information security awareness

การสร้างความตระหนักในการใช้คอ พิวเตอร์แล­ะเทคโนโลยีอย่างระมัดระวัง
< /p>
กิจกรรมที่ทำ

-แจกโบว์ชัวร์

-แจกแผ่นพับวิชาความมั่นคงในระบบคอมพิวเ อร์

เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ าพระยาName : admin View : 92 Reply : 0