ข่าวสาร >> Cryptography security awareness ความตระหนักในการเข้ารหัสข้อมูล


 Cryptography วิทยาการเข้ารหัสเป็นการจำลองสถ านการณ์ โดยเปรียบเหมือนห้องเป็นที่เก็บ ข้อมูลที่สำคัญ และเปรียบแม่กุญแจ เป็นการทำAlgorithm encryption และลูกกุญแจคือการทำ decryption กระบวนการถอดรหัส ติดตามข่าวสารไอทีอื่นๆ

นายเชิดเกียรติ กลิ่นชูกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ าพระยาName : admin View : 107 Reply : 0