ข่าวสาร >> ความรู้ด้าน Wireless Network Security


          สารคดีเรียนรู้ไปกับ Wireless Network และความปลอดภัยของ Wireless ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะในปัจจุบัน เราต่างใช้ Wireless ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต และหากwireless ถูกแฮ็ก ก็จะทำให้ผู้ไม่หวังดีเข้าไปใช้ งาน Wireless ของเรา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ยกตัวอย่างเช่น เอา wireless ของเราไปใช้ดาวน์โหลดสิ่งที่ผิด ลิขสิทธิ์ เจ้าของwirelessก็จะได้รับความเสียหา

นายเชิดเกียรติ กลิ่นชูกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ าพระยาName : admin View : 121 Reply : 3