หาคนทำงาน | ระบบศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ระบบศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือบัณฑิตนิพนธ์ (โครงงานวิจัย)
คู่มือบัณฑิตนิพนธ์ (ฝึกประสบการณ์)
แบบฟอร์มขอพื้นที่จัดทำเว็บไซต์

โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบ 
14 ต.ค. 2557
เคยทำงาน : 1 เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000-30,000 บาท
                 2  
เพศ : ชาย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี -
                   
ลักษณะงาน : งานประจำ
โปรแกรมที่สามารถใช้งาน : โปรแกรมPhotoshop โปรแกรมdrem  


Web Designer & Developer  
12 ต.ค. 2556
เคยทำงาน : 1 เงินเดือนที่ต้องการ : 9550 บาท
                 2  
เพศ : ชาย
วุฒิการศึกษา :
                   
ลักษณะงาน : งานประจำ
โปรแกรมที่สามารถใช้งาน :  

จำนวนหน้า : 1
Untitled Document
1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Copyright 2013 BSRU All Rights reserved. Webmaster : Computer science
5221207010
นายเชิดเกียรติ กลิ่นชูกร
082-498-1615